SUOJELIJA

pekkajarvinen_kuva

Vuoden Työnantaja 2019 -kilpailun
suojelija Pekka Järvinen

Organisaatiopsykologi ja kirjailija Pekka Järvisellä on 30 vuoden käytännön kokemus yritysten esimiesten ja henkilöstön koulutuksesta sekä konsultoinnista erilaisissa muutos-, kehittämis- ja konfliktitilanteissa. Pekka on kirjoittanut kymmenkunta kirjaa johtamisesta ja työyhteisötaidoista sekä saanut työstään arvostetun Aalto-yliopiston liikkeenjohdon koulutusyksikön Tiedonjano-tunnustuksen.

”Havaintojeni mukaan pidemmän päälle ihmisille on tärkeää, että työt sujuvat. Se tarkoittaa, että työt on hyvin organisoitu, yhteistyö toimii, tieto kulkee, saa apua, tukea ja kannustusta sekä ylipäätään työolosuhteet ja puitteet ovat kunnossa. Kun työssä onnistuu, se tuo hyvän mielen jokaiselle. Hokkus-pokkus -tempuilla ja temppuradoilla ei kovin pitkälle pötki, jos työnteon edellytykset eivät ole kunnossa.” Pekka kommentoi hyvää työnantajuutta.

Pekka kokee Vuoden Työnantaja -kilpailun tärkeäksi keinoksi herättää ja ylläpitää keskustelua siitä, millainen on toimiva ja menestyvä työpaikka - mitkä asiat siinä ovat keskeisiä ja mihin on syytä panostaa. Työpaikan kasvu ja erinomaisuus eivät ole tärkeitä vain sen henkilöstölle, johdolle ja omistajille vaan myös koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille.

”Lähdin kilpailun suojelijaksi, koska haluan omalta osalta tukea suomalaisen työelämän kehittämistä, mikä on ollut minulle tärkeää viimeiset kolme vuosikymmentä. Olen alun perin Pispalan poika ja siksi Pirkanmaalaisen kilpailun tukeminen on suuri kunnia. Arvostan myös pohjanmaalaista yrittämistä ja suorapuheisuutta, ja siksi on hienoa, että Vaasan talousalue on myös mukana projektissa.”

minna_mets-l-_2018_vaaka_02-810dd905-7452-4629-a70d-cd13b5d4c80c_s345x0_q80_noupscale

Vuoden Työnantaja 2018 -kilpailun
suojelija Minna Metsälä

Vuoden Työnantaja 2018 -kilpailun suojelijaksi on valittiin Minna Metsälä.

Minna toimii Tampereen kauppakamarin puheenjohtajana, Sydänsairaalan liiketoimintajohtajana sekä useiden eri yritysten hallituksissa. Hänellä on vankka kokemus ylimmän johdon tehtävistä ja työnantajuudesta teollisuudesta ja finanssialalta.

Hyvän työnantajan ominaisuuksista Minna korostaa sitä, miten työn tekemisen perustasta huolehditaan: 

”Työnantajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että työn tekemisen perusedellytykset ovat aina kunnossa. Tähän kuuluvat esimerkkeinä selkeät tehtävänkuvat, tuloksentekoa tukeva organisoituminen ja oikeudenmukainen palkitseminen. Työnantajan tulee tukea hyvällä johtamisella myös innostavaa työilmapiiriä – vaikkakin työilmapiirin rakentamisessa jokaisen panos on merkittävä.”

piia-noora-kauppi

Vuoden Työnantaja 2017 -kilpailun
suojelija Piia-Noora Kauppi

Vuonna 2017 Vuoden työnantaja -kilpailun suojelijaksi on lupautunut Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Mitä hän ajattelee hyvästä työnantajuudesta?

Piia-Noora Kauppi, mistä tunnistaa hyvän työnantajan? Mitä on hyvä työnantajuus?

Hyvä työnantaja on sellainen, josta työntekijät vapaa-ajallaankin puhuvat ystävilleen ylpeänä. Hyvä työnantaja auttaa näkemään työn laajemman merkityksen.

Mistä houkutteleva työnantaja on tehty?
Selkeästä suunnasta tulevaisuuteen, innostavista tavoitteista, avoimesta keskustelukulttuurista, työkavereiden kunnioittamisesta sekä johdonmukaisesta esimiestyöstä.

Millainen on hyvä työpaikka?
Hyvässä työpaikassa kaikkien panosta arvostetaan ja toisia kuunnellaan. Tavoitteet kerrotaan selkeästi ja korostetaan yhteistä vastuuta tahtotilan saavuttamisesta.

Mistä muodostuu hyvä työilmapiiri?
Hyvää työilmapiiriä luo ihmisten huomioiminen yksilöinä ja jokaisen työn arvostaminen – autetaan työkavereita pääsemään heidän omiin tavoitteisiinsa. Tuetaan niin töissä kuin henkilökohtaisen elämän tilanteissakin tarvittaessa. Viljellään sopivasti myös huumoria, ei tehdä otsa kurtussa.

Mikä kannustaa antamaan parhaan mahdollisen panoksen työn eteen?
Palautteen antamisella on tässä ihan keskeinen rooli. Palaute on aina lahja – oli se sitten myönteistä tai ns. rakentavaa. On vaikea parantaa omaa työtään, jollei tiedä, millä alueilla sille olisi eniten tarvetta.

Mitä etua yritykselle tuo hyvä työnantajuus?
Henkilöstön sitoutuminen kasvaa, parhaita osaajia on helpompi houkutella. Tyytyväiset työntekijät ovat myös merkittävä käyntikortti yritykselle ja he luovat myönteistä yrityskuvaa.

rejp1--w33iovpixv_s793x0_q80_noupscale

Vuoden 2016 kilpailun suojelija Risto E.J. Penttilä

Riston terveiset hyvästä työnantajuudesta:

Mistä tunnistaa hyvän työnantajan? Motivoituneista työntekijöistä tietenkin!

Elämme keskellä suurta teknologista, taloudellista ja kulttuurista muutosta. Epävarmuus on suuri. Tällaisena aikana hyvän työnantajan merkitys korostuu.

Hyvä työnantaja ja hyvä työntekijä tarvitsevat toisiaan. Ilman motivoituneita työntekijöitä ei ole menestyvää yritystä. Ilman hyvää työnantajaa ei ole innostuneita ja aikaansaavia työntekijöitä. Hyvän työnantajan homma ei ole helppo. Kilpailu on kovaa ja olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Siksi hyvät työnantajat ansaitsevat tunnustuksen ja kiitoksen.

Jos työnantajasi on palkinnon ansainnut, älä jätä sitä kertomatta. Nyt on mahdollisuus jakaa hyviä uutisia erinomaisista työnantajista.